I+G langileak lanaldi osoan

Pertsonek egiten dute I+G jarduera. Horrenbestez, I+G jarduera baldintzatzen duten faktore nagusiak horretan lanean ari diren langile kopurua eta haien gaitasuna dira. Langileak hainbat irirzpideren arabera azter daitezke, hala nola, jarduera, prestakuntza, dagokien sektorea eta sexua.

Deskripaben teknikoa

Kurtsorea grafikoaren gainean mugitu beste urteetako balioak ikusi ahal izateko

Pertsona kopurua

Euskadi

0
2019

Urteko hazkundea vs 2018

-%0,0
2019 vs 2018