Ikerketa eta berrikuntzako Europar Esparru Programan partaidetza

Ikerketa eta berrikuntzako Europar Esparru Programa da Europar Batasuneko ikerketa-, teknologia-garapen- eta berrikuntza-jarduerak finantzatzeko tresna nagusia. Innobasquek, Europako I+G+b proiektuetan euskal parte hartzea aztertzeko behatokiaren bitartez, Euskadik programa horietan duen parte-hartzea monitorizatzen du. Jarraian, Esparru Programetako proiektu kopuruaren eta lidergoaren bilakaerari buruzko informazioa erakusten da: Horizonte 2020, 2014-2020 aldia hartzen duena, eta Horizonte Europa, 2021-2027 aldia hartzen duena.

Deskribapen teknikoa

Kurtsorea grafikoaren gainean mugitu beste urteetako balioak ikusi ahal izateko

Proiektu kopurua

Euskadi

0
2019

Urteko hazkundea vs 2018

0
2019