Jarduera berritzaileak egiten dituzten enpresak

Enpresek hainbat jarduera egin ditzakete berritzeko: I+G, ingeniaritza eta diseinua, marketina, jabetza intelektualaren kudeaketa, makineria eta aktibo ukiezinak eskuratzea, berrikuntzarako prestakuntza eta berrikuntzaren kudeaketa. Jarduera horiek egiteak ahalegina adierazten du, eta kasu batzuetan soilik gauzatzen da emaitzetan edo, bestela esanda, berrikuntzan.

Deskripaben teknikoa

Aukeratu erreferentzia urte bat

Enpresa berritzaileen ehunekoa Euskadin eta beste lurralde batzuetan

Euskadin, Espainian eta EB-27an jarduera berritzaileak egiten dituzten enpresen ehunekoa

Enpresa berritzaileak
I+G egiten duten enpresak

Euskadiko enpresa berritzaileen ehunekoa, tamainaren arabera

Euskadin jarduera berritzaileak egiten dituzten enpresen ehunekoa enpresa txiki, ertain eta handien artean.

Enpresa berritzaileen ehunekoa, lurralde historikoen arabera

Euskadin, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan jarduera berritzaileak egiten dituzten enpresen ehunekoa.